Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Bueskytteforening

tirsdag d.18. feb.  2020  kl. 19.00

i mødelokale 3 (ved svømmehallen) i Kalundborghallen.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for 2020.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

      Fra bestyrelsen: Nedsættelse af arb.gruppe til Tømmerupjagten (jubilæumsår).

 1. Valg af formand for 2 år. (Hanne modtager genvalg)
 2. Ekstraordinært valg af kasserer.( Arne ønsker at trække sig. Simone er kandidat til valg)
 3. Valg  af den øvrige bestyrelse.
 4.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt.

 

 

Forslag til generalforsamlingen bedes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Alle medlemmer er velkomne, samt forældre til børnemedlemmer.

 

 

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Arne Nielsen

Kasserer.

 

Arkiver